De foto’sDe afscheidskaartjes


Voor wie vergat er eentje mee te nemen: hier zijn nog eens alle foto’s en bijhorende tekstjes afgebeeld (klik op de afbeeldingen).

 

Voor de geïnteresseerden …


Op algemene aanvraag: dit was de chemische reactie die de bruidegom uitvoerde tijdens de huwelijksviering:

4 FeIIICl3·6H2O(aq.) + 3 K4[FeII(CN)6]·3H2O(aq.) → FeIII[FeIIIFeII(CN)6]3·xH2O + 12 KCl(aq.)

Ofwel: mengen van een oranje waterige oplossing van ijzer(III)chloride met een lichtgroene waterige oplossing van kaliumhexacyanoferraat(II) resulteert in de vorming van het pigment ijzer(III)hexacyanoferraat(II) ofte Pruisisch blauw!